Isännöinti-Kauvanto

Muutostyö hakemus

Lue tämä ennen muutostyöhakemuksen täyttämistä!

Ohje muutostyöhakemuksen täyttämiseen
Paperisen muutostyöhakemuksen voi tilata meiltä [email protected] tai puh. 040 721 4000.

Kunnossapito- tai muutostyön valvonta

Osakkaan tulee järjestää muutostyölle valvonta kustannuksellaan. Valvojana tulee käyttää alan ammattilaista tai taloyhtiön isännöitsijää. Tarkastukset tulee tilata muutamaa työpäivää aikaisemmin isännöitsijältä. Muutostyöhakemuksen käsittely- sekä täydennyspyynnöt veloitetaan hankkeeseen ryhtyvältä hinnaston mukaan, tavallisesti 1 - 2 teknisen isännöinnin tuntia.
Tarkastukset ja katselmukset veloitetaan hinnaston mukaan. Mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset veloitetaan osakkaalta toteutuneiden kulujen mukaan.

Työn kohde

Ohjeet osakkaalle muutostyöhakemuksen jättämistä varten

Asunto-osakeyhtiölaki toteaa seuraavaa: Uuden asunto-osakeyhtiö lain mukaan osakkaan on ilmoitettava yhtiölle kaikki kunnossapito- ja muutostyöt, jos työ voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön,rakennuksen tai huoneiston osaan tai huoneiston käyttämiseen. Lisäksi uudessa laissa säädetään erikseen siitä, että työtä teettävä osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista työn toteuttamiseen liittyvistä yhtiön valvontakuluista. Hallituksen ja isännöitsijän velvollisuus on valvoa yhtiön etua osakkaiden remonteissa. Kunnossapito- ja muutostyörekisteriä ylläpitää Isännöinti Kauvanto

Käsittelyaika

Muutostyöhakemus on jätettävä ajoissa, noin kuukautta ennen suunniteltua urakkaa. Huomioikaa, että kesäaikana käsittely on hitaampaa kesälomien takia. Mikäli saneeraus vaatii rakennuslupaa tai on muutoin poikkeuksellisen laaja, voi käsittely vaatia hallituksen kokousta ja päätöstä. Tällöin käsittelyaika on riippuvainen hallituksen kokouksesta ja voi viedä pitkänkin aikaa. Tyypillinen tällainen remontti on märkätilan laajennus, joka vaatii rakennusvalvonnan hyväksynnän.

Veloitukset

Kunnossapito- ja muutostöiden hallinnoimis- ja valvontakorvaukset ovat tuntiperusteisia, teknisen isännöinnin hinnaston mukaan. Kustannukset maksavat remonttiin ryhtyvä osakas.
Osakkaan muutostyöhakemuksen läpikäynnistä ja dokumentoinnista veloitetaan tyypillisesti 1 - 2 teknisen isännöinnin tuntia per hakemus. Selvitys- ja täydennyspyynnöt ovat 1 h/kappale.
Asunto-osakeyhtiöllä on lisäksi velvollisuus ylläpitää muutostyörekisteriä. Osakasremonttien rekisteröinnin ja dokumentaation tallennuksen järjestelmiin kustantaa asunto-osakeyhtiö ja siitä peritään ½ teknisen isännöinnin tuntia vastaava korvaus. Vesieristyksen kuivakalvopaksuuden tarkastus tilataan isännöitsijältä ja siitä peritään hinnaston mukainen korvaus.

Tarkastuskäynnit

Remontin valvonta edellyttää tarkistuskäyntejä. Tarkastuskäynnit veloitetaan teknisen isännöinnin hinnan mukaan. Ne tulee tilata isännöitsijältä hyvissä ajoin muutamaa työpäivää ennen seuraavasti:

Märkätila

 • Purkutarkastus ja kosteusmittaus kun rakenteet on purettu (1 h + km)
 • Vesieristystarkastus kun vesieristeet on asennettu (1 h + km)
 • Lopputarkastus kun märkätila on valmis (1 h + km)

Keittiösaneeraus

 • Allaskaapin alle asennettavan vesieristeen tarkastus (1 h + km)
 • Lopputarkastus kun remontti on valmis (1 h + km)

Muut tarkastukset

 • Tarpeen mukaan
Lopputarkastus ei koske urakoitsijan tekemää työtä vaan siitä urakoitsija vastaa osakkaalle. Isännöitsijä ei ota kantaa työn siisteyteen vaan toteaa, että saneeraus on saatettu loppuun. Vaikka esimerkiksi keittiö on osakkaan oma varuste, tulee sellainen huoneistossa olla.
Mahdollisista virheistä tai puutteista osakas reklamoi aina urakoitsijaa.

Asbestikartoitus

Jos taloyhtiön rakennusvuosi on 1994 tai aiemmin, pitää ennen saneerausta teettää asbestikartoitus saneerattavasta huoneiston osasta. Osakas vastaa kartoituksen teettämisestä sekä siitä koituvista kustannuksista. Kartoitusraportti on lähetettävä isännöitsijälle. Jos rakenteista löytyy asbestia, pitää purkutyöt teettää alan asiantuntijaurakoitsijalla. Asbestipurun kustannukset maksavat remonttiin ryhtyvä osakas.

Sähkötyöt

Sähkötöistä on toimitettava sähköasentajan omavalvontalomake/mittauspöytäkirja isännöitsijälle. Sähkötöissä saa käyttää vain valtuutettuja asentajia.

Valvoja

Lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiön isännöitsijä valvoo osakkaan tekemiä muutostöitä. Osakas tai hallitus voi kuitenkin erityisen vaativissa toimenpiteissä päättää, että valvonta suoritetaan ulkopuolisen valvojan toimesta. Ulkopuolisen valvojan tai asiantuntijan kustannukset peritään remonttiin ryhtyneeltä osakkaalta toteutuneiden kulujen mukaan. Isännöitsijän tarkastus - ja valvontakäynnit veloitetaan osakkaalta per alkava tunti + kilometrit.

Koska isännöitsijälle tarvitsee ilmoittaa?

Laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus koskee aina esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

 • Parketin asentaminen muovimaton tilalle (voi vaikuttaa askeläänien kuuluvuuteen, voi edellyttää asbestinpoistoa)
 • WC:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden ja kalusteiden (ei lauteet) korjaaminen, uusiminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin.
 • Putkien, viemäreiden, vesikalusteiden (hanat, wc-laitteen istuin) vaihtaminen ja asentaminen ja muut veden katkaisemista edellyttävät työt.
 • Viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtoperusjärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen ja poistaminen, jos laite voi vaikuttaa järjestelmän toimintaan.
 • Lämmitysjärjestelmään kuuluvan patterin tai lattialämmityksen muutokset
 • Liesikuvun tai - tuulettimen vaihtaminen
 • Lämminvesivaraajan vaihtaminen (pientalot)
 • Sähköliesi voimavirtajohdolla
 • Pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta
 • Kiinteiden sähköjohtojen vaihtaminen, asentaminen ja poistaminen (kytketty muuten kuin pistorasiaan).
 • Muutokset kantaviin väliseiniin, jos voivat vaikuttaa rakenteeseen (esimerkiksi kantavuuteen tai eristävyyteen).
 • Kevyen väliseinän purkaminen, siirtäminen tai rakentaminen, jos seinän sisällä on sähköjohtoja, tietoliikennekaapeleita, vesijohtoja, tms.
 • Huoneiston ulko-oven lukituksen, postiluukun, rakenteen (esim. ovisilmä, postiluukku) ja huoneiston ulkopuolelle näkyvän pinnoitteen muuttaminen
 • Huoneen lattia-, seinä- tai kattomateriaalin vaihtaminen (esimerkiksi seinien levytys), jos järjestely voi huonontaa ääni- tai lämpöeristystä tai vaikuttaa kosteuden siirtymiseen rakenteen kautta
 • Altaan ja allaskaapin vaihtaminen asentaminen tai poistaminen, jos vaikuttaa vesijohtoon, hanaan tai viemäröintiin

Näitä toimenpiteitä osakas/asukas saa tehdä ilmoittamatta isännöitsijälle:

 • Tapetointi ja maalaukset huoneiston sisällä
 • Lattiapinnoitteen vaihtamisen vastaavaan (huom. materiaalivalmistajan askeläänieriste tulee asentaa)
 • Eteisen, olo - tai makuuhuoneiden kaappien vaihtamisen, asentamisen tai poistamisen
 • Pesukoneen tai astianpesukoneen asentamisen, kun liitännät ovat valmiina. Huomatkaa, että astianpesukoneen alle tulee laittaa suojakaukalo ja kytkennät täytyy teettää asentajalla
 • Jää- pakastin- ja viileäkaappien vaihtaminen, asentaminen tai poistaminen

Muutostyöhakemuksen sisältö

Muutostyöhakemus tulee jättää www.kauvanto.fi/muutostyö sivun kautta. Mikäli osakas ei käytä internetiä, voi paperisen muutostyöhakemuksen pyytää isännöitsijältä.
Hakemukseen pitää liittää kaikki dokumentit, kuten työseloste, listaus käytettävistä rakennusmateriaaleista, piirustukset, aikataulu, urakoitsijatiedot ym.
Puutteellisen muutostyöhakemuksen käsittely edellyttää täydennyspyyntöjä, jotka laskutetaan remonttiin ryhtyvältä. Olkaa hyvä ja lähettäkää aina muutostyöhakemus kerralla liitteineen.

Märkätilasaneeraus

 • Vesikatko tilataan suoraan huoltoliikkeeltä urakoitsijan toimesta, mikäli taloyhtiössä ei ole huoneistokohtaisia sulkuja. Vesikatko saa olla maksimissaan kaksi (2) tuntia ja siitä pitää tiedottaa kaksi päivää ennen.
 • Märkätila tulee saneerata C2-rakennusmääräyskokoelmaa noudattaen ja tästä tulee olla maininta työselosteissa.
 • Työselosteen tulee sisältää tarkka selvitys tehtävistä töistä ja työtavoista.
 • Hakemuksessa pitää olla mukana listaus, josta ilmenevät kaikki käytettävät materiaalit (vesieristeet, laastit, tasoitteet, primerit ym.) ja niiden pitää olla samaa tuoteperhettä sekä CE-hyväksyttyjä
 • Vesieristäjällä pitää olla VTT:N märkätilasertifikaatti tai vähintään tuotevalmistajan koulutuskortti ja näiden tiedot/kopio pitää olla mukana muutostyöhakemuksen liitteissä.
 • Märkätilasta pitää olla toteutuspiirustus, josta ilmenevät mitat sekä lattiakaivon, vesipisteiden ja sähköpisteiden paikat.
 • Urakoitsijan pitää tilata isännöitsijältä osakkaan lukuun kosteusmittaus purun jälkeen, vesieristeiden kuivakalvon paksuuden mittaukset (seinät ja lattia) sekä lopputarkastus.
 • Tarkastukset pitää tilata etukäteen noin 2 - 3 työpäivää ennen tarkastusajankohtaa.
 • Porrashuoneeseen on laitettava tiedote saneerauksesta ja siinä on oltava urakoitsijan yhteystiedot (puhelin ja sähköposti, yrityksen nimi, Y-tunnus sekä yhteyshenkilö)
 • Jos taloyhtiö on rakennettu ennen vuotta 1994, tulee remonttiin ryhtyvän teettää ennen saneerausta tarvittavat asbestikartoitukset kustannuksellaan. Raportti pitää toimittaa isännöitsijälle
 • Osakkaan tulee laittaa porrashuoneeseen tiedote remontista, jossa on remontin arvioitu kestoaika, urakoitsijan nimi ja yhteystiedot
 • Taloyhtiön jäteasemalle ei saa viedä purku- tai rakennusjätteitä vaan ne tulee välittömästi toimittaa asianmukaisiin keräyspisteisiin
 • Mikäli osakas ja/tai urakoitsija eivät itse osaa tuottaa tarvittavaa dokumentaatiota muutostyöhakemusta varten, tulee remonttiin ryhtyvän osakkaan teettää se asianmukaisella suunnittelutoimistolla
 • Kaikissa putki- ja sähkötöissä pitää käyttää valtuutettuja asennusliikkeitä ja ne pitää olla mainittuna muutostyöhakemuksessa. Puutteellisten muutostyöhakemusten täydennyspyynnöt veloitetaan osakkaalta.

Keittiösaneeraus

 • Vesikatko purkua varten tilataan suoraan huoltoliikkeeltä urakoitsijan toimesta, mikäli taloyhtiössä ei ole huoneistokohtaisia sulkuja. Vesikatko saa olla maksimissaan kaksi (2) tuntia ja siitä pitää tiedottaa kaksi päivää ennen.
 • Keittiöstä pitää toimittaa keittiövalmistajan kalustekuvat, josta ilmenevät vesipisteet, allaskaapin sijainti, sähköpisteet sekä ilmanvaihto.
 • Yhteiskanavakoneilla varustettuihin huoneistoihin ei saa asentaa hormiin puhaltavaa liesituuletinta. Tällaisia ovat käytännössä kaikki kerrostaloasunnot.
 • Ilmanvaihtoventtiiliä ei saa piilottaa kaapistojen sisään niin, ettei nuohooja pääse siihen käsiksi.
 • Allaskaapin alle pitää laittaa vesieriste, joka nostetaan seinälle ja kaapiston sivuseinille 15 cm. Sen voi tehdä esimerkiksi muovimatosta tai käyttää tarkoitukseen sopivaa vuotokaukaloa. Vesieristeen toteutuksesta pitää olla selvitys materiaalissa
 • Astianpesukoneen alle pitää laittaa vuotokaukalo.
 • Astianpesukoneen saa asentaa vain valtuutettu asentaja.
 • Jos taloyhtiö on rakennettu ennen vuotta 1994, tulee remonttiin ryhtyvän teettää ennen saneerausta tarvittavat asbestikartoitukset kustannuksellaan. Raportti pitää toimittaa isännöitsijälle
 • Osakkaan tulee laittaa porrashuoneeseen tiedote remontista, jossa on remontin arvioitu kestoaika, urakoitsijan nimi ja yhteystiedot
 • Taloyhtiön jäteasemalle ei saa viedä purku- tai rakennusjätteitä vaan ne tulee välittömästi toimittaa asianmukaisiin keräyspisteisiin
 • Mikäli osakas ja/tai urakoitsija eivät itse osaa tuottaa tarvittavaa dokumentaatiota muutostyöhakemusta varten, tulee remonttiin ryhtyvän osakkaan teettää se asianmukaisella suunnittelutoimistolla
HUOM. Kaikissa putki- ja sähkötöissä pitää käyttää valtuutettuja asennusliikkeitä ja ne pitää olla mainittuna muutostyöhakemuksessa. Puutteellisten muutostyöhakemusten täydennyspyynnöt veloitetaan osakkaalta.

Muutostyöhakemuksen käsittely koostuu seuraavista vaiheista:

Ilmoitus

 • Osakas ilmoittaa kunnossapito- tai muutostyöhankkeestaan Isännöinti Kauvanto:n kotisivuilla olevalla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai tulostettavalla lomakkeella. Paperisen ilmoituslomakkeen voi tarvittaessa tilata isännöitsijätoimistosta.

Ilmoituksen vastaanotto

 • Kun ilmoitus on vastaanotettu, se tarkistetaan.
 • Isännöitsijä tiedottaa hallitusta kaikista remontti-ilmoituksesta sovitulla tavalla.

Ilmoituksen ja suunnitelmien käsittely

 • Isännöitsijä käsittelee pienimuotoiset ilmoitukset ja hyväksyy ne hallituksen päättämien valtuuksien rajoissa. Laajamuotoiset ilmoitukset siirretään hallituksen kokouksen käsiteltäväksi. Hallitus voi nopeuttaakseen käsittelyä tehdä päätöksen sähköpostikeskustelun perusteella. Jos ilmoitus vaatii ulkopuolista asiantuntijaa arvioimaan hankkeen sisältöä, isännöitsijä valmistelee asian hallituksen kokoukselle. Jos osakkaalta tarvitaan lisäselvityksiä, annetaan niiden toimittamiseksi yksityiskohtainen ohje. Kaikki osakkaiden kunnossapito- ja muutostyöilmoitusten käsittelyt ja päätökset kirjataan hallituksen kokouksissa.

Aloituslupa

 • Isännöitsijä ilmoittaa osakkaalle luvan töiden aloittamiseksi. Ilmoitus sisältää mahdolliset erityisehdot ja arvion tarvittavista tarkastuksista ja valvontakäynneistä. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin aloituslupa on annettu. Isännöitsijä voi antaa luvan aloittaa purkutyöt kohteessa erityistapauksissa.

Valvonta

 • Isännöitsijä ilmoittaa osakkaalle luvan töiden aloittamiseksi. Ilmoitus sisältää mahdolliset erityisehdot ja arvion tarvittavista tarkastuksista ja valvontakäynneistä. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin aloituslupa on annettu. Isännöitsijä voi antaa luvan aloittaa purkutyöt kohteessa erityistapauksissa.
 • Tarkastus- ja valvontakustannukset maksavat remonttiin ryhtyvä.

Työnvalmistuminen ja hyväksyntä

 • Osakas ilmoittaa isännöitsijälle työn valmistumisesta. Isännöitsijä suorittaa tarvittaessa vastaanottotarkastuksen, jossa todetaan, että työ on saatettu loppuun ja rakenne siirtyy takaisin taloyhtiön huoltovastuulle. Isännöitsijä ei tarkasta työn laatua tai visuaalisia seikkoja. Jos osakas haluaa valvonnan, joka etenee työn edetessä, tulee hänen kustannuksellaan hankkia valvonta alan ammattilaiselta.

Osakkaan kunnossapito- ja muutostöiden arkistointi

 • Kaikkien kunnossapito- ja muutostöiden asiakirjat arkistoidaan varmennettuun sähköiseen järjestelmään. Paperiset materiaalit skannataan. Osakkaan tulee täyttää muutostyöhakemus hyvissä ajoin ennen saneerauksen aloitusta. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin muutostyöhakemus on hyväksytty. Normaalitilanteessa tähän menee 1 - 5 työpäivää. Mikäli muutostyö on niin laaja, että se vaatii taloyhtiön hallituksen hyväksynnän, voi käsittely kestää useita viikkoja. Muutostyöhakemus sellaisenaan ei riitä vaan siihen vaaditaan alla olevien asioiden huomioimista ja toimittamista liitteinä. Tässä alla muutama tyypillisin saneeraus ja vaatimukset, jotka muutostyöhakemuksen tulee täyttää. Näistä pitää olla merkintä.

Ilmanlämpöpumppu

Osakkailla on mahdollisuus asentaa huoneistoon viilentävä lämpöpumppu, mikäli asennus on taloyhtiössä sallittua.

Muutostyöstä pitää tehdä muutostyöhakemus, jossa tulee olla seuraavat dokumentit:

 • Laitteiston tiedot ja tuotekortti (jos saatavissa)
 • Mallikuva asennuksesta, jossa näkyvät sekä sisä- että ulkoyksikkö
 • Asennusliikkeen tiedot (TUKES:n hyväksymä asentaja)
 • Osakkaan tulee täyttää ja allekirjoittaa lämpöpumppusopimus, jolla sitoutuu vastaamaan laitteen asennuksista, käyttö- ja huoltokustannuksista sekä laitteen mahdollisesti aiheuttamista vaurioista. Sopimuspohjan saa paluupostissa sähköpostitse muutostyöhakemuksen käsittelevältä isännöitsijältä
 • Muutostyöhakemuksen käsittelystä ja sopimuksesta veloitetaan yksi teknisen isännöinnin tunti remonttiin ryhtyvältä.
 • Asennus tulee tarkistuttaa joko itse valitsemalla tarkastajalla tai taloyhtiön isännöitsijällä. Tarkastuksesta veloitetaan remonttiin ryhtyvältä yksi teknisen isännöinnin tunti (+ km-korvaus)
 • Ulkoyksikön voi kerrostalossa asentaa parvekkeelle siten, että se jää kaiteen alapuolelle ja rivitalossa hallituksen hyväksymälle paikalle huoneistopihalla.
Ulkoyksikkö sijoitetaan parvekkeen kaidetason alapuolelle, jolloin laite ei näy julkisivussa. Kylmävedot verhotaan suojakoteloinnilla. Viilennyskäytössä laitteeseen voidaan halutessa myös asentaa parvekeverhouskotelo verhoamaan ulkoyksikkö.

Asennuksessa tulee huomioida seuraavia seikkoja

Ilmalämpöpumppu koostuu ulko- ja sisäyksiköstä. Sisäyksiköltä ulkoyksikölle johdetaan asennuskourun sisällä yksiköiden välinen yhteys, eristetyt kylmäaineputket ja erillinen kondenssivesiputki. Seinän läpivienti toteutetaan esim. 65 - 70 mm läpiviennillä ja siihen asennetaan suojaputki. Läpivienti eristetään rakennusmääräysten mukaisesti ja asennus toteutetaan hyviä rakennustapoja noudattaen. Laitteiston sähköt kytketään määräysten mukaisesti, tarvittaessa turvakytkimellä. Kaikki putkitukset suojataan asennuskourulla.
Läpivientiin asennetaan suojaputki ja se tiivistetään polyuretaanilla ja on täysin höyryntiivis. Höyrysulku ei katkea ja se on ainoa oikea tapa tiivistää ilmalämpöpumppujen läpivientireikä (asentajalla pitää olla TUKES:n asennusluvat ja koulutus). Sen lisäksi läpivientireikä (65 - 75 mm) tehdään sisältä ulos kondenssin kaato huomioiden ja oikealla asennustavalla varmistetaan kondenssin oikeaoppinen poistuminen.
Kondenssiveden johtamisesta tulee olla selvitys. Kondenssivesi tulee joko viemäröidä tai johtaa parvekkeen vedenpoistoputkeen. Piha-asennuksessa vesi tulee johtaa vähintään metrin päähän talon seinästä.
Kylmäkoneasennusliike luvat voi tarkistaa täältä.
Asentajan henkilökohtaiset luvat voi tarkistaa täältä.