Isännöinti-Kauvanto Isännöinti helsinki

Mitä haluat / odotat kiinteistöäsi hallinnoivalta isännöinti yritykseltä?

Isännöinti Kauvanto on asuin- ja liikekiinteistöihin erikoistunut palveluyritys, jossa yhdellä isännöitsijällä on max 5 yhtiötä hoidettavanaan.

Isännöitsijöidemme pitkäaikainen menestyksellinen, toiminta on yksi osoitus osaamisesta, huolenpidosta, jolloin kiinteistönne arvo säilyy ja siinä on hyvä asua.

Kiinteistön arvon säilyttämisessä / kasvattamisessa on avainasemassa suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kiinteistönpito, jonka henkilökuntamme hallitsee. Suunnitelmallinen kiinteistön hoito, isännöitsijän toimesta on pitkän aikavälin toimintaa, jolla rakennuksen käyttöikää voidaan huomattavasti pidentää sekä saada säästöjä kustannuksissa. Suunnitelmallisesti tehdyt korjaus- tai kunnostustoimenpiteet takaavat edullisemmat hoitokustannukset kuin pakon edessä toimiminen.

Meiltä löytyy menestyksellistä kiinteistöjen huolenpito osaamista jo vuodesta 1988.

ei kompromisseja isännöinti

Meistä

Isännöinti Kauvanto on perustettu tarpeeseen saada alalle muutosta perinteiseen isännöintiin.

Tämä käy ilmi jo asiakasyhtiöiden määrästä / henkilö. Meillä se on 5 yhtiötä isännöitsijää kohden. Tällöin isännöitsijän saa kiinni aina ja hänellä on aikaa hoitaa työnsä kunnolla.

Jokaisessa kiinteistössä käydään isännöitsijän toimesta vähintään kuukausittain tekemässä silmämääräinen katselmus, josta laaditaan muistio.

Isännöitsijämme ovat koulutettuja AIT®, ITS®, ITS®-TEK, EIAT, IAT ja ammatissaan kokeneita. Osalla myös ISA auktorisointi. Meillä on vahvat sidosryhmät ja toimimme aktiivisina kumppaneina sidosryhmiemme kanssa, suuntaamme tulevaisuuteen ja erityisesti, toimimme laadukkaasti, kustannustehokkaasti, sekä taloudellisesti kannattavasti yhteisten tavoitteiden suuntaisesti, ymmärrämme vakaan taloussuunnittelun tärkeyden turvallisuutta luovana tekijänä. Ammattitaito, laatu, rehellisyys, yksilöllinen huomioiminen ja luotettavuus on toimintamme perusta.

Ammattitaitoinen isännöinti johtaa hyvään ja turvalliseen asuinympäristöön.

Hyvä isännöinti suojaa osakkaiden omaisuuden arvoa ajan kuluessa. Yhtiökokous on taloyhtiön asioista päättävä toimielin. Taloyhtiön hallitus valmistelee päätettävät asiat yhtiökokoukselle, joten hallituksella on valtaa ja vastuuta.

Hallituksen tehtävä on pohtia investointeja ja luonnostella sopivat ajankohdat investointien tekemiselle. Hyvä ammattitaitoinen isännöitsijä osaa tuoda taloyhtiön hallituksen kanssa päätettäviksi laaja-alaisesti taloyhtiön kuntoon, asuttavuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä asioita.

Palvelumme päätoiminnot:

 • Hallinnollinen isännöinti
 • Tekninen isännöinti
 • Juridiset palvelut
 • Kirjanpito
 • Koulutus ja konsultointi

Lisäksi:

 • Energiatodistukset
 • Pelastussuunnitelmat
 • Kunnossapitotarveselvitykset
 • Leikkipaikkojen turvallisuustarkastukset
 • Osakkaiden muutos- ja korjaustyöilmoitukset
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Tulityöluvat
 • Tilaajavastuulain mukaisten dokumenttien tarkistaminen
 • Hyvään kiinteistönpitoon kuuluvat palvelut
 • Vuosittainen kiinteistökatselmus
 • Energian ja vedenkulutuksen seuranta sekä korjaavat toimenpiteet tarvittaessa
 • Märkätilakatselmukset
 • Tuholaistorjuntatöiden organisointi
 • Taloyhtiön valvontatehtävät
 • Vedeneristystöiden valvonta
 • Osakkaiden muutos- ja korjaustöiden arviointi
 • Edellä mainittujen tehtvävien lisäksi sujuvat myös
 • Kaikenlaisten korjausten organisointi
 • Peruskorjausten hallinnointi
teknologia

Teknologia

Käytössämme on modernit laitteet ja Turuntietoaika Oy:n Domus kiinteistö ohjelmistot. Tähän kuuluu myös huoneistotieto.fi osio, jolloin hallitus näkee reaaliaikaisesti yhtiön taloudellisen tilanteen, vastiketilanteen, laskut yms. Osakkaille ja asukkaille on omat osionsa, joiden näkymä laajuudesta hallitus päättää.

Tämän kautta on mahdollista osallistua kokouksiin, sekä äänestää siten, ettei muiden tietoon tule miten äänesti. Sivusto toimii samalla myös taloyhtiön asiakirja-arkistona. Sivut palvelevat eri taloyhtiön asukkaita, osakkaita, hallituksen jäseniä sekä tilintarkastajia asumiseen sekä taloyhtiön hallinnoimiseen liittyvissä asioissa.

Tämä takaa asiakkaillemme parhaat mahdollisuudet saada tarvitsemansa tiedot yhtiöstään nopeasti ja toivomallaan tavalla. Palvelun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen sekä salasanan, joka on saatavissa taloyhtiön isännöitsijältä.